2% PRE LES | MY SME LES

  2 % pre les

Využite možnosť venovať 2 % z dane a podporte aktivity zamerané na zastavenie devastácie národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. Iniciatívu My sme les môžete podporiť prostredníctvom partnerskej Nadácie Aevis, ktorá je pre tento účel registrovaná v zozname oprávnených prijímateľov. Nadácia nás dlhodobo podporuje a zo získaných prostriedkov financuje aj aktivity zamerané na naplnenie cieľov našej iniciatívy.

Vaša podpora aj prostredníctvom 2 % je pre nás veľmi dôležitá. Vážime si to a úprimne Vám ďakujeme.

Ako darovať 2 %

Potrebné údaje do daňového priznania:

Názov: Nadácia Aevis
Právna forma: nadácia
IČO: 17077265
Sídlo: Rybnická 3951, 069 01 Snina

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemali by ste mať nedoplatok na dani). Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o Nadácii Aevis. Do kolónky rok napíšte 2020. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
  • Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte (osobne alebo poštou) do 30.4.2021 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane

Údaje o Nadácii Aevis: IČO: 17077265, právna forma: nadácia, názov: Nadácia Aevis, adresa: Rybnícka 3951, 069 01 Snina

Číslo účtu Nadácie Aevis nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu a následne vaše 2 % daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nadácie Aevis.

  • V daňovom priznaní vyplňte údaje k 2 % z dane (údaje o Nadácii Aevis a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane). 2 % z dane môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáte nedoplatok na dani. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
  • Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Údaje o Nadácii Aevis: IČO: 17077265, právna forma: nadácia, názov: Nadácia Aevis, adresa: Rybnícka 3951, 069 01 Snina

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nadácie Aevis nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu a následne vaše 2 % daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nadácie Aevis.

  • V daňovom priznaní vyplňte údaje k 1 % * z dane (údaje o Nadácii Aevis a sumu zodpovedajúcu 1 % z dane). 1 % z dane môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 8 € a nemáte nedoplatok na dani. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 1 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
  • Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Údaje o Nadácii Aevis: IČO: 17077265, právna forma: nadácia, názov: Nadácia Aevis, adresa: Rybnícka 3951, 069 01 Snina

*Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane v roku 2021 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba Nadácia Aevis), tak môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane. V opačnom prípade môže právnická osoba poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1 % z dane.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nadácie Aevis nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu a následne vaše 1 % (prípadne 2 %) daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nadácie Aevis.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame