2% PRE LES | MY SME LES

  2 % pre les

Využite možnosť venovať 2 % z dane a podporte aktivity zamerané na zastavenie devastácie národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. Iniciatívu My sme les môžete podporiť prostredníctvom partnerskej Nadácie Aevis, ktorá je pre tento účel registrovaná v zozname oprávnených prijímateľov. Nadácia nás dlhodobo podporuje a zo získaných prostriedkov financuje aj aktivity zamerané na naplnenie cieľov našej iniciatívy.

Vaša podpora aj prostredníctvom 2 % je pre nás veľmi dôležitá. Vážime si to a úprimne Vám ďakujeme.

Ako darovať 2 %

Potrebné údaje do daňového priznania:

Názov: Nadácia Aevis
IČO: 17077265

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2022. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemali by ste mať nedoplatok na dani). Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane (viac informácií o tejto možnosti nájdete napr. tu). Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky si môžete vyplniť online.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % (3%) zaplatenej dane a údaje o Nadácii Aevis. Do kolónky rok napíšte 2022. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Oba formuláre je možné vyplniť aj online (Vyhlásenie a Potvrdenie online).
 • Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte (osobne alebo poštou) do 02.05.2023 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane

Potrebné údaje: IČO: 17077265, názov: Nadácia Aevis

Podrobné informácie nájdete aj na stránkach Finančná správa SR, alebo Rozhodni.sk.

 • Ak si sami podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, potrebujete vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (údaje o Nadácii Aevis a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane)
 • Následne musíte zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok.
 • Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane (viac informácií o tejto možnosti nájdete napr. tu).
 • Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné údaje:
IČO: 17077265, názov: Nadácia Aevis

Podrobné informácie nájdete aj na stránkach Finančná správa SR, alebo Rozhodni.sk.

 • V daňovom priznaní vyplňte údaje k 1 % * z dane (údaje o Nadácii Aevis a sumu zodpovedajúcu 1 % z dane). 1 % z dane môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 8 € a nemáte nedoplatok na dani. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 1 %, zaškrtnete v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane v roku 2023 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba Nadácia Aevis), tak môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane. V opačnom prípade môže právnická osoba poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1 % z dane.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Potrebné údaje:
IČO: 17077265, názov: Nadácia Aevis

Podrobné informácie nájdete aj na stránkach Finančná správa SR, alebo Rozhodni.sk.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame