Desatoro pre les

Len príroda bez zásahu človeka – divoká príroda – je autentická, dokonalá príroda. V ústave Slovenskej republiky je zakotvené právo občanov na priaznivé životné prostredie – divoká príroda je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je zárukou zdravého života, bezpečného bývania bez hrozby povodní. Divoká príroda je zdrojom výnimočnej a jedinečnej krásy dopriatej každému z nás bez ohľadu na spoločenské postavenie a majetok. Divoká príroda je nenahraditeľným spoločenským, kultúrnym a prírodným dedičstvom, na ktoré majú právo všetci obyvatelia Slovenska ako aj budúce generácie.

Preto sme presvedčení, že:

Slovensko je výnimočné vďaka nádhernej prírode a my chceme, aby to tak zostalo - bez ohrozujúcich a škodlivých zásahov človeka.
Nikto nemá právo prisvojovať si a ničiť prírodné bohatstvo pre svoj osobný prospech.
Najvýznamnejšie a najhodnotnejšie prírodné dedičstvo predstavujú národné parky. Patria nám všetkým - nemajú slúžiť bezohľadným a účelovým ekonomickým záujmom úzkej skupiny ľudí.
V prísne chránených územiach je potrebné, aby platil zákaz ťažby dreva, ako aj zákaz akejkoľvek výstavby a tiež lovu voľne žijúcich zvierat.
Ťažbu dreva a iné prírodu poškodzujúce činnosti vykonávané úzkymi záujmovými skupinami v národných parkoch by mal nahradiť prírodný cestovný ruch a turizmus, ktorý by priniesol potrebný rozvoj regiónom a umožnil ľuďom vidieť a zažiť divokú prírodu.
Pre zabezpečenie ochrany prírodného dedičstva je nevyhnutné ponechať najmenej 5 % z rozlohy Slovenska bez zásahov človeka.
Regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cestovného ruchu a športu možno realizovať aj v súlade s ochranou národných parkov.
Vo všetkých lesoch - aj mimo národných parkov je potrebné hospodáriť šetrne, aby plnili aj iné úlohy, ako je produkcia dreva. Voľne žijúce zvieratá majú byť rešpektované ako prirodzená, vzácna a ochrany hodná súčasť prírody.
Prísna ochrana prírody sa má realizovať predovšetkým na štátnych pozemkoch - na súkromných pozemkoch na základe dohody s ich vlastníkmi.
Veríme, že príroda je múdrejšia ako človek a jeho krátkozraké, prírodu a životné prostredie ohrozujúce zásahy, ktoré spôsobujú často nenapraviteľné škody.

My sme les. Kto ohrozuje les, ohrozuje aj nás!

Buď aj ty les

Buď les aj na Facebooku

MY SME LES
Občianska iniciatíva
Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.
MY SME LES na facebooku
Podporte nás
Je nás už 71168
2024 © Všetky práva vyhradené. My sme les - občianska iniciatíva.
Ďakujeme režisérovi Jonášovi Karáskovi za kampaňové video My sme les.